Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä


Ei rekisteröitynyt yritys


Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Nimi: Hyväksyvästi yhdessä asiakaspalvelu

Sähköposti: info@hyvaksyvastiyhdessa.com


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri  Henkilötietoja kerätään blogin lukijakirjeen toimittamista ja blogin ylläpitoa varten. Henkiötietoja voidaan käyttää myös tilastollisesti ja palveluiden kehittämistarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta blogin ylläpidosta ulkopuolisille tahoille.


Rekisteröitävät henkilöt

Henkilötiedot kerätään niiltä blogin lukijoilta, jotka ovat itse omat tietonsa antaneet blogin lukijakirjeen saadakseen. Kerättävät tiedot pitävät sisällään: nimi ja sähköposti tiedot. Tietoja ei kerätä enempää kuin blogin lukijakirjeen kannalta on olennaista.


Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Viranomaisen pyytäessä blogin ylläpitäjää henkilötietojen luovutusta Suomen lakien mukaan tietoja voidaan luovuttaa. Tietoja suojaa tietoturva ja se on tallennettuna tiedoston, johon on pääsy ainoastaan hyvaksyvastiyhdessa.com blogin kirjoittajalla. Tilastollisia käyttäjätietoja voidaan luovuttaa tunnistamattomassa muodossa kolmannelle osapuolelle. Näistä ei kuitenkaan käy ilmi asiakkaan henkilöllisyys- ja osoitetiedot.


Tietosuojakäytännöt

Blogin tilaajan tiedot ovat teknisenä tallenteena käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Tietojärjestelmä on suojattu tietomurtojen varalta asianmukaisin tietoturvajärjestelmin. Täyttä takuuta ei tietosuojalle voida kuitenkaan antaa, johtuen internetissä itsessään olevien tietoturvahaasteiden takia. Blogin ylläpitäjä pyrkii kuitenkin minimoimaan omalta osaltaan riskit. Tietoja käyttää ainoastaan blogin ylläpitäjä.


Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus

Tietojaan luovuttaneella blogin lukijalla on oikeus tarkistaa tietonsa, korjata niitä ja kieltää niiden käyttö. Tiedot tulee pyytää tietosuojavaltuutetun sivuilta saatavalla lomakkeella. Lukijakirjeen tilaajalla on oikeus pyytää blogin ylläpitäjää poistamaan omat tietonsa lukijapostilistalta. Lukijapostilista tarkistetaan puolivuosittain


Evästeet

Evästeet kirjaavat käyntisi sivustolla, ne tunnistavat sivustolla vierailijan pienten tiedostojen mukaan. Evästeillä on vanhenemisaika ja tämä riippuu siitä mihin niitä käytetään. Hyvaksyvastiyhdessa.com sivusto käyttää analyysi-, kohdistus- ja mainosevästeitä. Evästeiden käytön voit halutessasi poistaa itse koneeltasi. Sivuston sujuvan käytön kannalta evästeiden käyttö on suositeltavaa.

Päivitetty 10.1.2019