Ymmärryksestä kuulluksi tulemisen vahvistamiseen ihmissuhteissa

16.01.2019

Usein arjen eri tilanteissa toisen ihmisen kertoessa, että hän on epäonnistunut, mokannut tai kokenut jotain muuta negatiivista elämässään ohitamme kokemuksen. Meillä on tapana olla heti lohduttamassa, älähän nyt tuo on ihan pieni juttu tai sinähän olet tässä ja tuossa niin taitava. Samalla mitätöimme huomaamattamme toisen kokemuksen yrittäessämme piristää toista.

On merkitystä sillä miten toinen tulee  kokemuksineen kuulluksi. Positiivisiin kokemuksiin on myös tärkeää reagoida. Osaammeko olla kannustavia vai sivuutammeko jostain syystä toisen onnistumisen tai merkityksellisen kokemuksen. Annatko toisen tulla kuulluksi vai tuleeko hän kokemuksineen ohitetuksi keskustellessaan kanssasi? Toisinaan terapiassa tulee esiin, että kukaan ei ole aiemmin pysähtynyt asiakkaan kokemuksen äärelle siten, että tämä olisi kokenut tulleensa kuulluksi. Asia on voitu arjessa ohittaa. Yksilön merkittävän kokemuksen ohittaminen voi olla haitallista, se voi pahimmillaan vahvistaa tunnetta tai uskomusta siitä, että hän tai hänen asiansa ei ole tärkeä.

On tärkeää käyttää enemmän aikaa toisen kuuntelemiseen ja kuulemiseen kuin siihen, että on itse äänessä. Meidän ei myöskään kannata pyrkiä menemään rivien väliin, sillä toinen osaa kyllä meille itse kertoa kokemuksensa ilman, että teemme omia oletuksia siitä mitä hän sanoo tai jättää sanomatta. Meidän ei kannata myöskään lähteä tulkitsemaan viestiä, voimme tarkistaa, että tarkoititko, että...?  Ei ajatella toisen puolesta, eihän? Lyhyt pyyntö toisen kertoessa meille asiaansa on, että "ompa mielenkiintoista, kerro lisää" tai "mitä ajattelet siitä?" tai mitkä vastaavat sanat omaan suuhun parhaiten sopivat.

On hyvä tarkastella asioita ja ilmiöitä monelta eri näkökulmalta sekä hyvin moniäänisesti. Emme voi rakentaa oletuksia toisen elämästä. Meistä jokainen on oman elämänsä subjekti. Jokainen voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja sen suuntaan sillä panoksella, joka sen hetkisellä tiedolla, taidolla ja osaamisella itse kullakin on käytettävissä. Parhaan avun saamme silloin, kun olemme itse mukana meitä koskevissa keskusteluissa. Ilman panostamme tapahtuu vain vääriä oletuksia ja yleistyksiä.

Kuulluksi tuleminen on vahvasti sidoksissa nähdyksi tulemiseen. Miten vahvistat ihmissuhteissasi kuulluksi tulemisen kokemusta? Oletko pysähtynyt pohtimaan miten reagoit vastaavissa tilanteissa omissa ihmissuhteissasi? Ainoastaan omaa toimintaamme peilaamalla, tutkimalla ja muuttamalla voimme muuttaa sitä miten ympäristö meihin reagoi ja miten me reagoimme siihen.


Leppoisia talvipäiviä!