Vinkit läsnäolon lisäämiseen

01.12.2018

Läsnäoleminen on taitolaji. Ulkoisesti voi näyttää, että olemme istumassa ja paikalla, se ei kuitenkaan ole merkki siitä, että olemme täysin läsnä siinä tilanteessa, jossa olemme paikalla. Miten hyvin olemme tietoisia siitä mitä itse haluamme missäkin tilanteessa? Tunnistammeko oman vireystilamme vaikutuksen tai alitajuisen ajatuksen siitä, mitä olisi nyt mukavampi tehdä.

1. Itsensä lukemisen taito on tärkeää myös läsnäolossa. Olemmeko juuri siellä missä oikeasti haluamme olla, niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa haluamme olla? Vai onko ajatuksemme muualla, eikä paikalla olevien ihmisten seura ja tekeminen siinä hetkessä kiinnosta. On hyvä pohtia sitä missä itselle läsnäoleminen on merkityksellistä.

2. Olemmeko aidosti kiinnostuneita aiheesta, josta toinen meille puhuu joko kahden keskenen, työyhteisön palaverissa tai koulutuspäivässä vai suuntaammeko energiamme ja keskittymisemme muuhun kuin asian aktiiviseen kuuntelemiseen. Toiselle voi piirtely, kutominen tai merkinnät helpottaa asian seuraamista, mutta ne voivat olla myös kanssa keskustelukumppanille tai luennoitsijalle suora singnaali siitä, että mieluummin keskittyy omaan maailmaansa eikä toisen asia kiinnosta.

3. Osaammeko olla kiitollisia kohtaamisesta, tilanteesta jossa olemme läsnä? Nöyryys kohtaamisissa ei tarkoita nöyristelyä. Nöyryys ei myöskään tarkoita sitä, että emme ymmärtäisi omaa arvoamme. Nöyrä ei aja omaa mielipidettään runnoen läpi vaan on avoin erilaisten näkökulmien tarkastelulle, on halukas kohtaamaan. Hänellä on valmius toimia sillanrakentajana erilaisten näkemysten välillä. Nöyrä on halukas kuulemaan muiden näkemyksiä, ajatuksia ja on avoin uudelle tiedolle.

4. Olemmeko valmiit jakamaan itsestämme, oman tietotaitomme ja osaamisemme yhteiseksi hyväksi? Haluammeko rakentaa jotain yhteistä tässä hetkessä, jossa olemme mukana? Olemmeko mukana siinä koko halustamme? Hyväksyntä monessa eri tilanteessa auttaa meitä eteenpäin ja antaa tilaa luovuudelle. Myös niissä tilanteissa, joihin sisältyy pettymyksen tunteita.

5. Se on juuri tämä hetki, ei eilen eikä huomenna vaan juuri nyt. Tähän hetkeen maadoittuu parhaiten kuuntelemalla omaa hengitystään sen tiheyttä ja rytmiä. Lisäksi voi tarkastella omia aistejaan ja niiden tuottamaa informaatiota. Mitä ympärillä kuuluu, näkyy tai miltä kaikki ympärillä tuntuu tai tuoksuu. Yhden aistikanavan sulkeminen vahvistaa muita aisteja. Kokeile vaikka sulkemalla silmäsi.

Kun tiedostamme paremmin läsnäolomme lisää se hyväksyntää omaan elämään ja kohdattuihin pettymyksiin. Saamme tilanteissa myös enemmän itseemme, kun olemme avoimesti läsnä. Läsnäolo myös muovaa sitä miten suhtaudumme elämän polkumme kuoppiin, entä jos voisit ottaa ne vastaan kevyemmin?

Hyvää kirjallisuutta aiheesta:

Eckhart Tolle: Läsnäolon voima

Mark Williams , Danny Penman: Tietoinen läsnäolo

Kauko Haarakangas: Voimistava läsnäolo