Viisi vinkkiä sujuvaan vuorovaikutukseen

17.11.2018

Olet varmasti huomannut, että vuorovaikutus ei aina ole sujuvaa ja tulee monenlaisia viestikatkoa ja väärinymmärrystä. Jokainen ymmärtää viestin ja vuorovaikutuksen oman kokemusmaailmansa kautta. Tässä muutama helppo niksi siihen, miten voit omalta osaltaisi selkiyttää vuorovaikutusta ja ehkäistä väärinymmärrystä.     

  1. Ole utelias sille, mistä toinen sinulle kertoo. Varmista kysymyksin, että olet ymmärtänyt oikein sen mitä toinen haluaa sanoa. Suosi keskustelukumppanisi omaa sanastoa. Tämä vahvistaa hänelle tunteen siitä, että olet kuunnellut häntä ja myös ymmärtänyt. Tämä ei tarkoita varsinaista utelua vaan esimerkiksi  ystäväsi sanoo:" Minulla oli kurja päivä ja olen ihan väsynyt." vastaat " Jaksatko kertoa minulle mikä päivässäsi oli kurjaa." Tiivistettynä; on halu kuulla mitä toinen ajattelee tai on kokenut. Tällöin ei tehdä oletuksia eikä tulkintoja toisen viestistä.
  2. Ole empaattinen ja myötäelävä keskusteukumppanillesi. Empatialla huomioit toisen ihmisen tunteet, ajatukset, tarpeet ja viestit keskinäisessä vuorovaikutuksessanne. Empaattinen ihminen kykenee lukemaan sanojen, ilmeiden ja eleiden välisiä ristiriitoja sekä poimimaan näitä huomioita osaksi keskustelua.  Mikäli ei ole empaattinen luonnostaan voi tätä taitoa opetella kaikissa ihmissuhteissa. Tämä edellyttää, että tiedostat ja tunnistat miten itse viestit ja haluat kehittyä empaattisessa vuorovaikutuksessa.
  3. Ole hyväksyvä ja  anna tilaa erilaisuudelle dialogissa.  Keskitytään vuorovaikutuksessa niin sisäisiin kuin ulkoisiin tapahtumiin. Mikä juuri nyt tässä keskustelussa on tärkeää - tässä hetkessä. Tarkastellaan millaisia tunteita ja ajatuksia keskustelu tuo esiin? Miten fyysisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutukset näyttäytyvät osana keskustelua? Ei tuomita tai arvoteta sitä mistä toinen haluaa puhua. Tarkastellaan asiaa sellaisena kuin se on.
  4. Anna tilaa jäsentää ajatuksia. Älä odota, että toinen  vastaa samalla hetkellä kysymykseesi. Tilaa antamalla ja hiljaisuutta sietämällä annetaan toiselle mahdollisuus tutkia omia ajatuksiaan ja ideoitaan sekä tuottaa ajatukset ulos ilman kiirehtimistä. Tällöin hän ei koe, että kuuntelijalla on kiire jonnekkin tai keskustelu tulisi saattaa pian päätökseen. Omille ajatuksille on hyvä antaa myös tilaa ja jäsentää sitä mitä haluaa sanoa.
  5. Dialogisuus eli keskustellaan erilaisia näkökulmia esiin tuoden asiasta, jota halutaan käsitellä. Jokainen vuorovaikutukseen osallistuja on osa dialogia. Dialogisessa keskustelussa tulee olla halu ja kyky puhua asioista suoraan ja rehellisesti. Tämä edellyttää jonkin asteista luottamusta vuorovaikutukseen osallistuvien välillä.  Keskustelussa tulee perustella oma näkemyksensä, kuunnella avoimesti muiden näkemykset, mutta kyetä myös kyseenalaistamaan rakentavasti. Dialogi lisää parhaimmillaan ymmärrystä vuorovaikutukseen osallistuvien välillä.

Vuorovaikutustaitomme ovat kehittyneet lapsuudesta tähän hetkeen oman elämänpolkumme varrella olleissa vuorovaikutustilanteissa. Voimme kuitenkin itse vaikuttaa siihen miten olemme mukana vuorovaikutustilanteissa. Uusia tapoja voi oppia. Oppiminen on aina mahdollisuus.

Leppoisaa viikonloppua!