Väkivalta parisuhteessa ja pariterapia

15.01.2021

Joskus voidaan parisuhteessa pohtia uskalletaanko hakea apua, kun suhteessa ilmenee väkivaltaa. Väkivaltaisen puolison tulee itse haluta pois väkivaltaisesta käytöksestä puolisoaan kohtaan. Hänen tulee olla motivoitunut luopumaan väkivallasta. Mitä aiemmin apua haetaan, sitä paremmin tilanteessa voidaan auttaa.

Väkivalta parisuhteessa toistaa sykliä. Ensin tulee hyökkäys, jonka kohteeksi uri joutuu. Uhri kokee hyökkäyksen seurauksena kipua ja pelkoa. Hän saattaa kokea itsensä nöyryytetyksi ja epätoivoiseksi. Uhria voidaan syyllistää tapahtuneesta. Samalla tapahtuu väkivallan kieltäminen, sitä pyritään selittelemään. Uhri tuntee syyllisyyttä tapahtumasta. Tätä seuraa hyvittely, jota voidaan kutsua myös "kuherruskuukaudeksi".  Tässä pyydetään anteeksi ja vannotaan ettei aiempi toistu. Huomioidaan ja voidaan antaa lahjoja.  Uhri tulee toiveikkaaksi ja ajattelee, että tilanne tästä paranee.

Toisinaan voidaan työskennellä parin kanssa yhdessä ja toisinaan on hyvä työskennellä erikseen parien kanssa siten, että molemmilla on oma työntekijä tukenaan. Joskus ryhmämuotoinen työskentely voi tukea työskentelyä yksilötyöskentelyn rinnalla. Tämä kaikki arvioidaan kunkin pariskunnan kohdalla erikseen.

On kuitenkin hyvä pysähtyä pohtimaan mistä oma väkivaltainen käytös johtuu? Onko omissa lähisuhteissa esiintynyt aiemmin väkivaltaa?  Miten se on omiin silmiin näyttäytynyt? Millaisista tunteista väkivaltainen käytös kumpuaa? Liittyykö niihin esimerkiksi pelkoja tai uhkatilanteita? Jos niin millaisia? Millaisia keinoja itsellä on käytettävissä vaikeiden tunteiden ja asioiden kanssa? Sanotatko niitä ääneen ja jos niin miten? Tunteet, kun ovat voimakkaasti päällä ihminen ei kykene ottamaan juuri mitään vastaan. Siksi olisikin hyvä oppia vetäytymään hetkeksi itsekseen ja pohtia keinoja, joilla omaa tunnemyrskyä on aiemmin saanut laannutettua. Osa siivoaa tai järjestelee, joku voi lähteä lenkille tai metsään kävelylle tai tekee jotain ihan muuta. Tätä voi kukin pohtia itse, mikä on itselle sopiva toimintatapa niin, että siinä ei satuta ketään muuta. Itsetuntemus lisää keinoja, joilla voi ehkäistä väkivaltaista käytöstä. Miten sinä rauhoitat itsesi, kun pinna kiristyy?

Jotta väkivallasta pääsisi parisuhteessa eroon tulee molempien sitoutua väkivallasta eroon pääsemiseen.  Molemmilla on vastuu parisuhteesta. Väkivallasta eroon pyrkivän tulee sitoutua väkivallattomuuteen. Uhrilla on vastuu omalta osaltaan turvallisuudestaan, siltä osin kuin itse pystyy siihen vaikuttamaan. Tilanne ei ole helppo eikä yksinkertainen, siinä on usein mukana tunteita monen kirjavina, pelkoa, alistumista, heikentynyttä itsetuntoa tai ajatus, että uhri itse on syyllinen tilanteeseen. Näin ei kuitenkaan ole. On osattava hakea apua mieluimmin mahdollisimman ajoissa, jo ensimmäisestä konfliktista.

On osattava sanoa EI ja haettava apua vaikka yksin, jos toista ei saa mukaan. Älä jää yksin ❤

Turvallista alkanutta vuotta!


Hankalien tunteiden kohtaamisesta olen kirjoittanut: https://www.hyvaksyvastiyhdessa.com/l/hankalien-tunteiden-aarella-oleminen-miten-kuunnella-niita/