Uskomukset elämässämme osa I

01.06.2022

Kaikilla ihmisillä on uskomuksia, jotka ohjaavat heidän käytöstään. Emme aina edes tiedosta niitä, ne eivät ole tietoisessa mielessämme. Voimme sekoittaa näitä uskomuksia tosiasioihin. Tosiasian ja uskomuksen erottaa se, että  toisasia tapahtuu, mutta uskomuksessa yleistämme ajatuksemme siitä mitä esimerkiksi tulee tapahtumaan. Uskomukset muodostavat meitä ohjaavia periaatteita sekä alkavat ohjaamaan meidän ajatuksiamme, toimintaamme, havaintojamme ja muistiamme.

Osa uskomuksista liittyy selkeästi tosiasioihin. Emme laita sormeamme tulen liekkiin, koska tiedämme sen polttavan meitä. Emme lähde liikkeelle polkupyörällä, jonka kumi on tyhjä, koska pyörän vanne vääntyisi. Emme hyppää korkealta tikapuista, koska tiedämme, että maan vetovoima vetää meidät maahan ja saatamme loukata itsemme. Emme koske varoitusmerkein merkattuja syövyttäviä aineita paljain käsin, koska ymmärrämme varoitusmerkin merkityksen. Osaat varmasti jo itse keksiä listalle lisää tosiasioita näiden esimerkkien pohjalta.

Meillä on uskomuksia itsestämme ja muista, jotka ohjaavat käytöstämme aivan yhtä voimakkaasti kuin se, että tiedämme tulen liekin polttavan sormeamme, jos siihen koskemme. Nämä uskomukset eivät kuitenkaan ole samalla tavalla totta. Me voimme nähdä erilaisia syy-seuraus-suhteita uskomuksissa. Meillä voi olla esimerkiksi kouluvuosilta kokemus, että emme ole hyviä laskemaan matematiikan laskuja tai meillä on huono kielipää. Se on saattanut tulla opettajamme tai vanhempamme sanoista "Sinulla ei ole laskupäätä/kielipäätä." Sitä ei ole sanottu välttämättä kuin kerran, mutta siitä on syöpynyt vahva uskomus siitä mihin emme taivu tai pysty.

Uskomukset ovat meille kuitenkin myös tarpeellisia, sillä ne selittävät kaikkea ympärillämme ja antavat merkityksiä yhteisille kokemuksille. Ne mahdollistavat tulevaisuuteen suuntaamisen ja antavat keinoja selviytyä nykyhetkestä. Voimme ajatella, että ihminen sairastuu, jos hän ei ole pitänyt huolta itsestään tai jos ihminen ei kykene lopettamaan tupakointia hänellä ei ole riittävästi tahdonvoimaa. Näistä esimerkeistä voimme olla hyvinkin eri mieltä. Vääriksi niitä emme tiedä, koska näemme maailman eri tavoin vaikka kuljemme samassa maastossa. Meillä jokaisella on kuitenkin elämänhistoriamme muovaama kartta maailmasta, itsestämme, muista ihmisistä ja kaikesta mikä siihen kuuluu. Emme näe maastoa saman kartan kautta, vaikka ajattelemme näkevämme asiat samoin. Karttamme on erilainen kuin maasto tai toisen ihmisen kartta samasta maastosta. Pysyittekö mukana?

Uskomuksia voisi verrata ennustuksiin. Ne toistavat itseään yhä uudelleen. Kirjoitin aiemmin kielten oppimisen vaikeudesta. Jos kieli on esimerkiksi ollut englanti/ruotsi. Emme uskalla lähteä kokeilemaan esimerkiksi ranskan tai italian opiskelua, koska meillä on vahva uskomus siitä, että meitä ei ole luotu kielten opiskeluun. Kuitenkin, jos voisimme nähdä itsessämme mahdollisuuden tai lapsessamme tai puolisossa tai työtoverissa jne. Näkisimme itsemme/toistemme kyvyt ja taidot sekä mahdollisuuden oppia. Näin voisimme kohdata itsemme/toistemme kyvykkäänä, älykkäänä ja osaavana, jolloin meidän/toistemme olisi mahdollisuus saavuttaa paras versio itsestään. Jokainen tarvitsee vain yhden ihmisen joka hänen kykyihinsä ja taitoihinsa uskoo. Parasta on, jos voi olla itse itselleen se ihminen. Riittää kuitenkin, jos voimme olla toisillemme se ihminen.

Ihanaa kesäkuuta!