Turnauskestävyys ja miten ammentaa sitä itsestä

16.10.2020

On vastoinkäyminen sitten etäilyä koronan kanssa, vireillä oleva avioeroprosessi,  suru, sairauden kanssa eläminen, taloudelliset huolet tai ihan mitä tahansa muuta mikä mieltä askarruttaa kannattaa lukea eteenpäin.  Kaikki edellämainitut voivat ahdistaa, aiheuttaa surua ja huolta tulevasta omasta ja omien läheisten selviämisestä. Jo pelkästään tämä koronan luoma etäily, tapahtumien peruuntuminen ja sosiaalisen elämän kaventuminen aiheuttaa monelle surua ja tuskaa.

On hyvä pohtia kaikkea sitä mikä on kuitenkin hyvin. Mitkä asiat toimivat ja mitkä itse haluaa säilyttää. Kannattaa pyrkiä säilyttämään itselle tärkeät asiat. Tämän lisäksi on hyvä pitää mielessä, että meillä kaikilla on voimavaroja, jotka kannattelevat meitä myös vaikeuksien edessä. Emme aina vain osaa havaita niitä arjen keskeltä. Meille voidaan tarjota erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, mutta viimekädessä meidän tulee itse miettiä mikä itsellemme ja omaan tilanteeseemme parhaiten toimii.

Toiselle voi auttaa pitkät lenkit ulkoilmassa, yksi katselee järven rannalla kohon keikuntaa laineilla, yksi ahertaa kuntosalilla, yksi juttelee ystävän kanssa, yksi paiskoo astioita rikki, yksi leipoo ja yksi hakkaa halkoja tai tekee ihan jotain muuta. Selviämiskeinomme ovat erilaisia. Voimavarat löydämme itsestämme ja läheisistämme. Se miten rohkenemme apua pyytää riippuu meistä itsestämme.

Entä osaammeko sanottaa muutostoiveen tilanteeseemme. Onko siinä useita eri suuntia vai onko toive vain yksinkertaisen pieni? Omaa toivetta on hyvä pilkkoa. Mitä tarkoittaa esimerkiksi sairaudesta paraneminen - hyviä veriarvoja, oman toimintakyvyn palautumista ja väsymyksen taakse jäämistä. Esimerkiksi näin saamme itsellemme lisää informaatiota siitä mihin pyrkiä.  On asioita, joihin voimme vaikuttaa ja asioita joihin emme voi vaikuttaa. Rajoite on tässä käsiteltäen usein jokin sääntö tai menetys mitä emme voi muuttaa yksin tai maailman talouden tilanne. Ongelma on taas sellainen mihin voimme ainakin joltakin osin tai kokonaan itse vaikuttaa.

Oman toiminnan muuttaminen on aina oppimisprosessi. Opimme ja sisäistämme asioita eri tavoin ja monelta eri tasolta. Liitämme uuden tiedon jo aiemmin oppimaamme. Oppimisprosessimme voivat olla mm. psykologisia, henkisiä, emotionaalisia, käyttäytymistä muuttavia tai organisaation toimintaa muuttavia. Muutoksen taustalla vaikuttaa aina omat perustarpeemme (ks. Maslow'n tarvehierarkia). Hyvinvointiimme vaikuttaa myös onnellisuuden kokemuksemme. Martin Seligman on onnellisuudesta kirjoittanut ja koonnut seuraavat asiat hyvinvointiin ja onnellisuuteemme vaikuttaviksi asioiksi: myönteiset tunteet, keskittyminen itselle tärkeään asiaan niin, että kaikki muu unohtuu, merkityksellisyyden kokemus, ystävyssuhteet ja omien tavoitteiden saavuttaminen elämässä. Nämä vaikuttavat resiljenssikykyymme fyysisissä ja henkisissä takaisukuissa.

Voimavaroja löydämme omasta kyvystämme motivoitua, tiimihengestä työssä tai vapaa-ajalla, ystävällisyydestä, vuorovaikutussuhteista, kriisi- ja kommunikaatiotaidoista, uusien menetelmien osaamisesta, tiedoistamme, taidoistamme, ajasta, rahasta tai keskittymiskyvystämme. On pohdittava olenko ollut joskus aiemmin vastaavassa tilanteessa - mikä siinä on tilanteessa on toiminut? Mitä itse on tehnyt? Onko saanut joltakin apua tai neuvoja? Mikä on helpottanut omaa oloa? Ongelma on harvemmin ihan koko ajan läsnä - meillä on niistä pieniä taukoja. Voimmeko muuttaa omaa tapaamme toimia? Miten se voi vaikuttaa ongelmaan - kannattaa testata. Sitä kannattaa kokeilla ainakin enemmän kuin yhden kerran. Onko ajan ja paikan muutoksella vaikutusta? Onko ongelmassa/haasteessa itsessään sisällä jokin ratkaisu? Millainen se voisi olla?

Omat tavoitteet kannattaa muutostyöskentelyssä asettaa realistisesti ja käytännöllisesti. Edetä kannattaa riittävän pienin askelin kohti isoa tavoitetta. Motivoidumme onnistumisesta ja se on kuin buusti, joka vauhdittaa moottorimme toimintaa. Tavoitteen on hyvä olla seurattavissa oleva, jotta etenemisen huomaa.

Kuvittele mitä tapahtuisi, jos muuttaisit ajatustasi mieltä painavasta asiasta?

Entä jos seisot synkässä nurkassa tarkastelemassa asiaa, miltä se näyttäisi  jos astut pari askelta eteenpäin sieltä nurkasta kohti valoa?


Turnauskestävyyttä syksyyn!Cauffman L., Ratkaisukeskeinen coaching, opas myönteiseen muutokseen