Sanojen ja puheen voima

12.12.2018

Sanat ohjaavat tekojamme. Ensisijaisesti puhumme itsellemme oman sisäisen puheemme kautta. Oletko pysähtynyt kuuntelemaan miten puhut itsellesi? Kuultaako puheesta välittäminen, arvostaminen, ymmärtäminen ja armollisuus vai kuuletko puheessa käskyjä, neuvoja, arvotusta tai epäonnistumisen esiin tuomista?  Miten itse arvotat osaamistasi, taitojasi, käytöstapojasi tai tietojasi?

Sisäinen puheemme johtaa meitä harhaan, jos emme ole tarkkoja. Vaadimme itseltämme, syytämme epäonnistumisesta, asetamme esteitä kertomalla itsellemme miksi emme voi onnistua ja siksi emme edes yritä. Asetamme itse toiminnallemme ja osaamisellemme ehtoja. Ajatuksemme ja uskomuksemme ohjaavat toimintaamme. Emme edes huomaa sitä, jos emme pysähdy tarkastelemaan asiaa.

Milloin olet viimeksi ajatellut ettet opi jotakin uutta asiaa? Jokin ominaisuutesi kuten esimerkiski kielellinen erityisvaikeus vaikuttaa mielestäsi siihen ettet opi vaikka kieliä tai oikeinkirjoitusta? Oletko uskomuksesi vanki? Meillä on mahdollisuus oppia vaikka mitä, jos meillä on mielenkiinto asiaan ja halu oppia. Joku voi ajatella, että ompas kovin positiivinen asenne kirjoittajalla. Tämä ei onneksi ole vain kiinni asenteestani, vaan siitä miten olen nähnyt muiden rikkovan omia rajojaan ja uskomuksiaan oppimalla itselle vaikeaksi koettuja asioita. Sokerina pohjalla myös tieto siitä, että olen itse myös rikkonut oppimiseni ja  osaamiseni rajoja ylittäen oman käsitykseni omista taidoistani.

Helposti meille annetaan ymmärtää, että jonkin asian oppiminen on meille vaikeaa, jos emme täytä tietyn muotin edellytyksiä oppimiselle.  Sanoilla  ja kanssaihmisten puheella on iso rajoittava voima omiin uskomuksiimme. Näemme asiat kuitenkin eri tavalla, kun meille näytetään, että tämä on sinulle mahdollista. Suljettujen porttien läpi harevemmin näemme mahdollisuuksia. Avataan siis portit ja tutkitaan ennemmin sitä, miten uusien mahdollisuuksien saavuttaminen on mahdollista. Älä tee sanoilla ja puheella estettä itsellesi tai muille, anna mieluummin mahdollisuus.


Lämpöä ja valoa viikkoosi!