Parisuhteen mustia sukkia tunnistamassa

06.01.2019

Parisuhteessa toisinaan saattaa näkyä mustia sukkia pariskunnan välillä, joko molempiin osapuoliin suuntautuvaa tai vain toiseen kohdistuvaa.  Mustasukkaisuutta on eri asteista, on lievää, joka kertoo vain toiselle sen, että toinen välittää ja on ehkä hieman epävarma missä me menemme. Toinen ääripää on hyvin rajoittavaa mustasukkaisuutta, jossa toinen joutuu pohtimaan miten omat puheet tai teot vaikuttavat toiseen. Tämä mustasukkaisuuden laatu on toisen yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä hyvin rajoittavaa ja tuo suhteen sisälle pelkoa.

Rakkauden huumassa me harvoin huomaamme toisen negatiivisia ominaisuuksia tai emme koe niitä niin merkityksellisiksi. Ne tulevat vahvemmin näkyviin suhteen syventyesssä ja edetessä. Parisuhteen alkuun kuuluu yleensä mustasukkaisuutta, kun haetaan yhdessä vastausta siihen onko tämä suhde meille merkityksellinen.  Suhteen vahvistuessa ja koettaessa se itselle merkitykselliseksi, mutta avoimet kysymykset toisen kokemuksen osalta voivat johtaa mustasukkaisuuden syntyyn. Toiset osaavat hakea apua jo alkuvaiheessa ja tunnistavat omat käyttäytymismallinsa sekä saattavat olla myös tietoisia siitä mistä nämä mustasukkaisuuteen johtavat käyttäytymismallit ovat nousseet.

Mustasukkaisuuden takana on usein turvattomuuden tai hylätyksi tulemisen pelko. Aiempi kokemus siitä, että on jätetty tai lapsena saanut seurata omien vanhempien välillä ollutta uskottomuutta. Oma uskottomuus voi nostaa myös mustasukkaisuuden tunteita. Syytetään toista siitä mitä tämä ei ole tehnyt, kun omatunto itsellä kolkuttaa.  Mustasukkaisuus on myös kulttuurisidonnaista. Toisissa maissa mustasukkaisuus on vierasta ja toisissa se luokitellaan osaksi rakkauden tunteita. Mustasukkaisuus on ihmiskunnan säilyvyyden kannalta hyvin luontaista, perheyhteyttä suojaava tunne.

Mustasukkaisuus voi pahimmillaan johtaa siihen, että toinen joutuu varomaan niin tekojaan kuin sanojaan. Toinen ohjaa sen mikä on soveliasta ja sallittua. Mustasukkaisuuden ollessa rajoittavaa kannattaa siihen hakea apua pari- tai perheterapeutilta. On hyvä oppia tunnistamaan mistä mustasukkaisuuden tunteet tulevat ja miten niitä voi työstää omassa elämässään. Uskottomuuden käsittely on aihealueena sellainen, että siinä pariskunta usein hyötyy näkökulmien tarkastelusta yhteiselämän jatkoa pohtiessaan terapeutin kanssa. Uskottomuus haavoittaa ja loukkaa parisuhdetta, uudelleen luottamuksen luominen ja yhteisen elämän jatkaminen vaatii työtä, anteeksiantoa ja halua toimia toisin parisuhteessa.

Parisuhteen yhteisesti sovitut toiminta- ja vuorovaikutustavat omista menoista vähentävät mustasukkaisuutta. Yhteiset säännöt luovat turvaa me hengen säilymiselle. Onko sinulla ollut mustia sukkia? Millaisissa tilanteissa ne ilmaisevat itsestään? Oletteko sopineet miten yhteisistä asioista ja menoista sovitaan? Onko sinut joskus jätetty tai hylätty? Oletko huomannut miten se vaikuttaa ajatuksiisi parisuhteesta? Onko vanhempien uskottomuus saanut epäilemään voiko toiseen täysin luottaa? Oletko ollut uskoton? Paljon kysymyksiä, joita voi pohtia ja miettiä suhdettaan mustasukkaisuuteen.

Jos toista rakastaa tahtoo tälle vain pelkkää hyvää ja onnea, vaikka itseen sattuisikin.

Hyvää viikonloppua!