Parisuhteen hoitovinkit

02.01.2019

Jokainen asia elämässä tarvitsee hyvän perustan. On se ihmisen elämän alkutaipale, talon rakentaminen, ammatin oppiminen tai ihmissuhde. Jokaisen asian perustasta näkee miten se on rakennettu, millaisia vahvuuksia ja millaisia heikkouksia tuo perusta pitää sisällään. Nuo perustan mukanaan tuomat haasteet on hyvä tunnistaa, miten ne näkyvät tässä suhteessa ja miten niiden eteen tulee työskennellä, jotta ne eivät haurastuta koko rakennelmaa. Parisuhteen vahvuuksia vahvistamalla voidaan tukea haurasta perustaa.

Parisuhteen yksi tärkeä kulmakivi on, että olet valinnut vierellesi ihmisen, jonka kanssa tahdot elää, jonka rinnalla haluat kasvaa ja kehittyä. Tämän ihmisen kanssa haluat tahtoa yhteisen elämän onnistumista. Niin kauan kuin parisuhteessa on yhteistä tahtotilaa työskennellä parisuhteen eteen on toivoa. Tuo tahto voi joskus olla laimeampikin, tunnetilat ja tahtotilat elävät omaa elämäänsä. Pääasia on, että sitä löytyy, kun sitä kipeimmin tarvitaan.

Parisuhteen vuorovaikutus on keskeinen elinehto parisuhteelle. Se, että asutaan samassa talossa ja hoidetaan yhteisiä asioita ilman kanssakäymistä toisen kanssa ei yksistään kannattele parisuhdetta. Tapa jolla vuorovaikutetaan on hyvin keskeistä. Välittyykö kuulijalle, että hän on tärkeä ja häntä arvostetaan? Tämä tarvitsee tsekata molempiin suuntiin niin kuulijan kuin aktiivisen puhujan roolista. Osaanko antaa rakentavaa palautetta menemättä henkilökohtaisuuksiin ja loukkamatta toista? Osaanko kertoa itseni kautta; omien tunteiden tai kokemuksen minua harmittavan asian syyttämättä ajatuksistani tai tunteistani toista? Osaanko antaa toiselle tilaa vuorovaikutuskentällä ja ymmärtää ettei hän ehkä omaa samoja keinoja vuorovaikuttaa kuin mitä itselläni on? Muistathan myös kiittää puolisoa arjessa ja ilmaista, että olet kiitollinen siitä, että juuri hän jakaa kanssasi elämänsä? Jokainen ihmissuhde tarvitsee toimiakseen vuorovaikutusta. Vuorovaikutus tekee toisen ihmisen näkyväksi ihmissuhteessa. On tärkeää olla kiinnostunut toisen päivästä ja siitä miten hän asiat kokee. Nähdyksi tuleminen antaa kokemuksen siitä, että on toiselle merkityksellinen ja tärkeä. Vuorovaikutus mahdollistaa eteen tulevien solmujen avaamisen ja käsittelemisen.

Parisuhteessa koettu läheisyys on tärkeää. En tarkoita tässä pelkästään fyysistä läheisyyttä vaan kokonaisvaltaista läheisyyttä. Kokonaisvaltainen läheisyys pitää sisällään fyysisen läheisyyden lisäksi henkisen läheisyyden. Fyysinen läheisyys on sitä, että hyväksyy toisen kosketuksen, on halukas olemaan fyysisesti läsnä toiselle ja kykenevä antamaan fyysistä läheisyyttä. Fyysinen läheisyys voi olla ihan mitä tahansa vieressä istumisesta, käden pitämiseen, suudelmiin ja intiimiin kanssakäymiseen. Suhteessa fyysisen kohtaamisen liittyvät rajat ja mahdollisuudet kukin pari luo keskenään. Henkinen läheisyys tarkoittaa sitä, että on turvallista olla toisen kanssa ja jakaa hänen kanssaan yhteiset asiat. Voit olla juuri sitä kumppanillesi, mitä oikesti olet, rajoittamatta itseäsi. Ei tarvitse pelätä, että kumppani jakaa asiasi ystävänsä, sisaruksensa tai vanhempiensa kanssa. Voit luottaa häneen ja keskinäiseen läheisyyteenne. Henkinen läheisyys on "me henkeä" vahvimmillaan.

Parisuhdetta vertaisin kukkien hoitoon. Kukat kuihtuvat tai ränsistyvät ilman hoitoa. Joskus parisuhde tarvitsee yhtä paljon hoitoa kuin "juoppo" atsalea, toisinaan se on kuin muratti, jolle riittää kerran viikossa saatu vesitippa. Keskeistä kuitenkin on, että toinen pysyy koko ajan mukana sydämessä, ajatuksissa, teoissa ja puheissa. Kannattaa myös tarkistaa, onko mukana positiivinen vai negatiivinen sävy, kun toista ajattelee tai hänestä puhuu? Jos mukana on negatiivista sävyä kannattaa miettiä miten voisit muuttaa omaa ajatustasi positiivisemmaksi puolisostasi? Negatiivisuus lisääntyy, mitä enemmän niin ajattelet, sama käy myös positiivisille ajatuksille. Kumman haluat suhteessanne lisääntyvän? On myös hyvä tehdä näitä konreettisesti näkyväksi toiselle niin teoissa kuin puheissa. Miten sinä olet hoitanut parisuhdettasi? Mitä hyvää siinä näet ja koet? Oletko yllättänyt puolisosi esimerkiksi jollain tekemälläsi kotiaskareella, kukkakimpulla, teatteri- tai matkalipuilla? Tämä vahvistaa toiselle tunnetta siitä, että hän on tärkeä osa elämääsi. Se lisää turvallisuuden tunneta keskinäisessä parisuhteessanne.

Millaisia asioita sinulle nousee parisuhteenne perustasta  ja sen perusparannustarpeista? Onko yhteisestä tahtotilasta keskusteltu ja yhteinen suunta tarkistettu? Miten voisitte vielä parantaa keskinäistä vuorovaikutusta tai lisätä läheisyyden tunnetta? Huomaatko sen hyvän ja teet sen näkyväksi? Huolehditaan suhteistamme!

Iloa ja valoa viikkoosi!