Oikeus omiin arvoihin ja ajatuksiin muuttuvassa maailmassa

24.11.2018

Palaan jälleen alkulähteelle siihen millaisessa  ympäristössä olemme varttuneet. Millaiset arvot olemme saaneet elämänmatkallemme mukaan omista  kodeistamme, ystäväpiiristämme, opinnoista ja työelämästä. Miten asiat ovat meihin kiinnittyneet ja mitkä nousevat meille itselle merkityksellisiksi. Elämän polkumme ja kohtaamiset  sekä tapahtumat sen varrella vaikuttavat siihen.

On itsestään selvää, että meillä kaikilla on ihmisoikeus - oikeus arvostukseen, osallisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Kenenkään ihmisoikeutta ei saa syrjiä esimerkiksi rodusta, uskonnosta, vammasta, seksuaalisesta suuntauksesta tai sairaudesta lähtöisin syin.

Väitän, että tätä kuitenkin tapahtuu jokaisen ryhmän sisällä jotenkin eikä mikään ryhmä ole toistaan parempi tai pahempi. Jokaisesta ihmisryhmästä oli etnisyys, uskonto, vamma, seksuaalinen suuntaus tai sairaus mikä tahansa jokainen ryhmä vetoaa kovaan ääneen, että sen tulee tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä ennenkaikkea huomioiduksi sille tärkeässä asiassa. Samoin jokaisella yksilöllä on vaatimuksia  sen itselle tärkeän asian kanssa.

Maailmaan onneksi mahtuu ääntä, mutta joskus voisi ihan pysähtyä miettimään sitä mihin tarpeeseen me niin kovasti huudamme ja vaadimme? Oli sitten kyseessä oma yksilöllinen tärkeä asia tai ryhmän asia. Emmekö osaa olla koskaan tyytyväisiä mihinkään tilanteeseen? Aina verrataan asioita menneeseen, toisiin ryhmiin, maihin tai ihmisiin. Saavutettuja etuuksia ei voi menettää.  Jossakin on aina jokin paremmin. On osattava katsoa metsää puilta. Mikä on se oma henkilökohtainen tarpeesi, minkä perään niin huudat? Älä tyydy ensimmäiseen selitykseen, jonka itsellesi annat vaan tutki vielä syvemmin.  Miksi se puhuttelee juuri sinua ja juuri nyt? Tarkastele lisäksi onko se lainkaan saavutettavissa edes niillä keinoilla, joita pyrit käyttämään? Auttaako omien arvojen jalustalle nostaminen oikeasti mitään koko asiassa? Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarpeemme on usein lähtöisin lapsuudestamme tai yleensä jonkin tapahtuman tai ihmissuhteen seuraus, mikä on voimakkaasti vaikuttanut ajatuksiimme itsestämme ja muista.

Tärkeintä lienee ymmärtää se mitä itse on vailla ja lisätä ymmärrystä itseään kohtaan. Emme voi vaatia, että muut muuttavat omia arvojaan ja näkemyksiään siksi, että meistä heidän arvonsa ovat vääriä ja siksi pakko muokata. Voimme jakaa tietoa, mutta muuttaa vain omaa toimintaamme. Toisiamme emme voi muuttaa, onhan se mahdottomuus nähty jo monessa ihmissuhteessa. Kukaan ei toimi tai ajattele kuten  me haluamme. On tärkeää ymmärtää, että kukaan ei ole meitä parempia, mutta kukaan ei ole myöskään meitä huonompia. Maailmaan mahtuu mielipiteitä ja arvoja, jokaisella on oikeus omiinsa.  Mikä toisen arvossa sinut saa reagoimaan? Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen jonka annat itsellesi. Miksi se saa sinut regoimaan juuri nyt? Mistä muusta lähtökohdasta voisit tarkastella asiaa tai tapahtumaa? Miten näkökulmasi muuttuu vai muuttuuko se?  On osattava olla avarakatseinen myös muille tärkeitä asioita kohtaan, ei vain omaa asiaa kohtaan. Vain siten lisätään hyväksyntää maailmassa.

Osaammeko kohdata ihmisen ihmisenä ilman arvotusta itsemme  kautta? Tyytyväisyyttä omaan elämään voi nähdä vain, jos näkee sen hyvän omassa elämässään ja ympärillään. Se kukka kasvaa mitä kastelemme onko se kukka epäkohtien vai hyvien asioiden riippuu meistä.

Hyvää viikonloppua!