Näkökulman vaihtamisen taito

15.12.2018

Meillä ihmisillä on toisinaan tarve olla oikeassa jossakin asiassa. Tuo asia on meille todella tärkeä jollakin henkilökohtaisella tasolla. Toisinaan olemme valmiita laittamaan jopa päämme pantiksi tai syömään "hattumme" tuon asian ja oman näkemyksemme suhteen. Tunnistat varmasti tilanteet omassa elämässäsi, jos olet jonkin asian vaikuttavuudesta ollut varma.

Olen pohtinut mikä meidät saa olemaan asiastamme niin varma? Eikö maailmassa ole niin monta näkemystä kuin on ihmisiäkin? Varmasti yhtymäkohtia asioiden suhteen löytyy ihmisten välillä. Eikö kuitenkin asioiden laajempi tarkastelu olisi meille hyödyllisempää ja rikkaampaa?  Vai sulkeeko se jotain meiltä pois? Ehkä se sulkee sen oven, jossa voisimme sanoa "olin oikeassa". Eikö tässä tapauksessa kannattaisi enemmän pohtia sitä, miksi se oikeassa oleminen on itselle tärkeää? Mistä tarve siihen nousee?

Näkökulman vaihtamista voi lähestyä toisen kanssa keskustellessa ilman, että sanoo toisen olevan väärässä. Maailmaan mahtuu ajatuksia ja mielipiteitä. Voimme ehkä todeta tilanteessa keskustelukumppanillemme, että " joo-o, voihan se olla noinkin. Toisaalta taas ajattelen asian tästä näkökulmasta..." Tällöin molempien näkemyksille on tilaa keskustelussa eikä toisen näkemystä ja kokemusta asian suhteen sivuuteta. Molemmat tulevat kuulluksi ja saavat uuden näkökulman tarkasteltavakseen.

Toisinaan meitä voi ärsyttää toisen ihmisen luonteenpiirre tai toimintatapa. Meissä jokaisessa on myös ne huonot puolemme halusimme tai emme. Meidän on osattava katsoa sen huonon omiaisuutemme taakse ja nähtävä mikä sen takana piilevä positivinen voimavaramme on. Joku voi olla pikkutarkka, mutta hänen positiivinen vahvuutensa on huolellisuus. Joku voi kokea, että on laiska, positiivisesti katsottuna hänellä on kyky rentoutua. Touhukas on positiivisesti katsottuna aikaansaava. Jokaisesta negatiivisesta ominaisuudesa löytyy se positivinen puoli, joka kannattelee ihmistä. Katso ja näe siis tarkemmin.

Ongelma harvemmin on ongelma, vaan näkökulma kannattaa siirtää ongelman kohtaamiseen. Siinä voi olla se keskeinen ongelma. Asioita on aina syytä tarkastella tarkemmin ja hyvin monella tapaa. Mitä moniäänisemmin asiaa tarkastelee sitä enemmän siinä näkökulmia näkee. Asioita voi tarkastella omien vanhempien, ystävien, puolison, kaupan kassan, lääkärin tai jonkin muun ammatin edustajan näkökulmasta. 

Kannattaa kokeilla miten itse saa laajennettua omia näkemyksiään? Oletko pysähtynyt miettimään sitä, miten voit havainnoida asioita vielä laajemmin? Vuoropuhelua kannattaa käydä itsensä kanssa ja harjoitella oman sisäisen puheen kautta. Onko lasisi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä? Se näkökulma yleensä vahvistuu mihin huomiomme kiinnitämme, sama pätee kykyyn nähdä toisin.

Hyvää joulun odotusta!


Vuoden vaihteen ajan blogikirjoitukset ilmestyvät kerran viikossa.