Muutos mahdollisuutena - näin vahvistat itseäsi muutoksen edessä

08.02.2019

Muutos on aina mahdollisuus. Muutokset saavat meidät usein kipuilemaan itsemme kanssa, pohtimaan onko meistä siihen ja  millaista elämämme on muutoksen jälkeen. Suhtaudumme muutokseen kukin tavallamme. Toiset etenevät muutoksiin nopeasti ja toiset kipuilevat muutoksen suunnan kanssa vuosia ennen lopullisen ratkaisun tekemistä.

Muutosta edeltävästi punnitsemme elämämme suuntaviivoja. Millainen elämämme on nyt ja millainen se on muutoksen jälkeen. Muutoksen jälkeisestä ajasta meillä ei ole täyttä varmuutta, kun emme ole eläneet päivääkään sitä elämää vielä, se on vain ajatuksissamme ja unelmissamme. Tutusta ja turvallisesta on vaikeaa luopua. Se mihin olemme tottuneet, on perusvarmaa ja tiedämme mitä se meille antaa ja miten se meihin vaikutta.

Muutokset tulevat elämäämme joko suunnitelmiemme kautta tai sitten vähemmän suunnitellusti. Omista lähtökohdista kohtaamamme sisäisetmuutokset ovat meille usein niitä mieluisimpia. Vähemmän suunnitellut muutokset taas haastavat meitä kohtaamaan itsemme voimakkaammin; omat tunteemme, ajatuksemme, uskomuksemme ja  persoonamme toimimintaa ja kokemusmaailmaamme unohtamatta. Vähemmän suunniteltuja muutoksia voivat olla esimerkiksi läheisen kuolema, ero puolisosta, irtisanominen työpaikalta, ystävyyssuhteen katkeaminen tai jokin onnettomuus, joka koskettaa meitä. Myös ulkopuoliset paineet vaikuttavat siihen  miten näemme muutoksen tarpeen. Nämä paineet voivat tulla monelta eri  tasolta: yhteiskunnalliselta (mitkä asiat ovat pinnalla: arvot, asenteet, tulevaisuuden visiot), läheisistä ihmissuhteista  ja perheestä (tuen tarve, toivomukset, odotukset, vaatimukset) sekä työelämän taholta. Muutoksia tapahtuu koko ajan elämämme eri osa-alueilla. Tulee uusia lakeja, sääntöjä, toimintaohjeita, läheisille tulee ikää, lapset kasvavat, tulee sairauksia tai työpaikkalla ohjaavat toimintamallit muuttuvat; elämme jatkuvassa muutoksessa.

Millä tavoilla sinä otat muutokset vastaan? Tuntuuko, että olet tunteiden ja ajatusten vuoristoradalla? Tunteet ja ajatukset tulevat ja menevät vinhaa vauhtia puolesta ja vastaan, ne kyseenalaistavat sinun tietosi, taitosi ja osaamisesi sekä onnistumisesi. Anna niiden mennä ne kuuluvat prosessiin. Millainen tapa sinulla on joustaa ja sitoutua eteen tulevien muutosten edessä? Millaisia kokemuksia sinulla on aiemmista elämäsi muutoksista? Millaisia taitoja sinulla itselläsi on muutosten hallintaan? Millaisena näet muutokset, koetko ne uhkaavana vaarana vai näetkö muutokset osana elettävää elämää?

Muutos aiheuttaa usein uhan, pelon, turhautumisen, syyllisyyden ja/tai alakuloisuuden tunteita. Muutosvastarinta on hyvin tavallista. Muutoksesta kannattaa etsiä itselleen se hyvä asia, mitä hyvää tämä muutos tuo minulle? Mitä minä saan tästä muutoksesta? Muutos kannattaa henkilökohtaistaa, jotta sopeutuminen siihen onnistuu paremmin. Muutokseen sopeutumiseen kannattaa antaa itselleen aikaa eikä vaatia heti täydellistä tulosta. Uusien toimintatapojen ja ajattelumallien "sisäänajo" vie oman aikansa. Motivaatio muutokseen löytyy, kun näkee yksilön saaman hyödyn siitä. Mitä tämä mahdollistaa, opettaa tai antaa  itselle?

Muutokset voivat joskus olla myös positiivisia yllätyksiä, jotka saavat jalat ilmaan. Aamulla ei aina tiedä mitä päivä tuo tullessaan. Omat toiveet voivat toteutua yllättäen ja oman sisäisen muutoksen suunta varmistua tämän myötä.  Elämä on ollut yhtä muutosta viime vuodet, ainakin itselleni. Luottaen siihen, että elämä kantaa olen astellut kohti avautuvia ovia ja ollut niistä kiitollinen. Nipistääkin on tarvinnut itseään, että tapahtuuko tämä oikeasti minulle. Kaikki muutokset eivät ole olleet hyviä, mutta eihän niistä koskaan varmuudella tiedä.

Yksi ovi sulkeutuu ja toinen avautuu.

Näe se mahdollisuutena!

Mukavaa viikonloppua.