Miten korjata rikkinäinen puoliso?

08.12.2018

Pariterapiaan tullaan toisinaan ajatuksella, että oma puoliso on rikki ja terapeutilta odotetaan puolison suhteen korjaavia toimenpiteitä. Toisinaan ajatus on, että vain toinen puolisoista tarvitsee terapiaa. Ei kannata unohtaa, että parisuhteen aikana tapahtuu yksilöllistä kasvua ja kehitystä. On hyvä pohtia mikä se parisuhde oikein on?

Parisuhde muodostuu kahden ihmisen välille, sen voi ajatella eräänlaisena olotilana kahden ihmisen välillä. Se millaiseksi tuo olotila muodostuu riippuu täysin tuosta pariskunnasta. Millainen on pariskunnan välillä oleva vuorovaikutus, parisuhteen sisäiset säännöt, millaiset parisuhteen mallit ohjaavat heitä omassa toiminnassaan, millainen näkemys heillä yleensä on parisuhteesta ja itsestään osana parisuhdetta, millaisia odotuksia heillä on suhteesta ja millaisella itsetuntemuksella ja luottamuksella he ovat varustettuja. Miten he antavat tilaa toistensa rooleille parisuhteensa sisällä; äitinä, isänä, puolisona, lapsena, sisaruksena tai ystävänä. Pariterapiassa tarkastellaan tätä olotilaa kahden ihmisen välillä.

Pariterapeutti ei korjaa puolisoa eikä välttämättä koko suhdetta. Pariterapia on väline, joka mahdollistaa parisuhteen kehittämisen ja näkökulmien laajentamisen. Halu osallistua pariterapiaan ja työskennellä yhteisen suhteen eteen lähtee aina pariskunnasta itsestään. Pariterapia vaatii aikaa ja ennenkaikkea motivaatiota toimia oman parisuhteen kehittämiseksi etenkin terapiaistunnon ulkopuolella parisuhteen arjessa.

Pariterapiassa lähden liikkeelle usein siitä millaisen parisuhteen mallin pariskunta on saanut omassa lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Millaisia toimintamalleja he huomaavat tämän hetken arjessaan suhteessa aiempiin kokemuksiinsa. Näissä peilataan muun muassa lapsuuden perheen toimintamalleihin. Miten eri suhteet ovat vaikuttaneet siihen millaisia he ovat nykyisessä suhteessaan. Mitkä asiat ovat ne tällä hetkellä parisuhteeseen vaikuttavat asiat, jotka heitä puhuttelevat ja mikä heidät on tuonut luokseni. Miten asiat ilmenevät ja näyttäytyvät arjessa? Millaisia poikkeuksia tilanteesta löytyy ja miten pari on haasteistaan selviytynyt?

Pariterapian työmenetelmät valikoituvat aina pariskunnan tilanteen ja asian mukaan. Se on hyvin sovelluksia sallivaa ja reflektiivistä. Tarkoituksena on saada pariskunta oivaltamaan ja näkemään suhteensa toimintamalleja sekä löytämään muita vaihtoehtoisia ja parempia toimintatapoja. Se mikä toimii säilytetään ja se mikä ei toimi korvataan vaihtoehtoisella toimintatavalla.

Tärkeintä on luottamuksellisen suhteen ja turvallisen ilmapiirin luominen. Hyvä on myös antaa tilaa ja aikaa keskustelun jäsentämiselle sekä pariskunnan keskinäiselle vuorovaikutukselle. Molempien kuulluksi tuleminen ja kannatteleminen prosessissa on tärkeää tasapuolisuutta unohtamatta.

Älä yritä siis korjata puolisoa vaan sitä parisuhdetta teidän kahden välillä.

Leppoisaa viikonloppua!