Millainen minä olen - Viisi tapaa tutkailla omaa persoonallisuutta

13.04.2020

Sosiaalisessa mediassa kiertää  erilaisia testejä siitä millainen testin käyttäjä on esimerkiksi jonkin valitun  oven, maiseman, syntymäkuukauden tai koiran ulkonäön mukaan. Ihmisellä on halu tietää millainen itse on, miten oma persoonallisuus tai luonteenpiirre tai jokin muu ominaisuus näyttäytyy ulospäin.  Toisaalta taas halutaan ehkä testata testiä ja tarkastella antaako testi tuloksen, johon olemme valmiita samaistumaan ja jossa voimme nähdä yhtäläisyyksiä.

Näitä erilaisia testejä teen itsekin, niiden tuloksiin en kuitenkaan kovin paljon luota. Kautta aikojen on tehty erilaisia ihmisen persoonallisuutta, toimintatapoja tai luonteen ominaisuuksia arvioivia testejä. Tälläisia testejä voidaan tehdä myös työnhaun yhteydessä. Ne kertovat henkilöstä yleensä juuri sillä testattavalla hetkellä ja siinä kontekstissa. Niiden perusteella ei voi tehdä yleistävää kuvaa henkilöstä. Testit antavat kuitenkin viitteitä siitä millaista osaamista ja vahvuuksia henkilöllä on. Niissä voidaan kartoittaa muun muassa ihmisen  tiedon käsittelyn ja analysoinnin taitoja, resiljenssiä ja voimavaroja, tunteiden käsittelyä ja vuorovaikutusta, työn sisällön osaamista  ja ohjausosaamista, itsetuntemusta ja kykyä reflektoida sekä motivaatiota ja kehittymiskykyä.

On monia julkaisuja joissa käsitellään erilaisia temperamentteja, värejä, tunteita, itsetuntoa, tunnelukkoja ja monia muita kirjoja. Ne voivat auttaa tutkimaan itseään. Sitä millainen minä olen. Itsensä kanssa on usein helpompi olla, kun tuntee itseään, voimavarojaan, osaamistaan ja tunnistaa omia tarpeitaan sekä haasteitaan ja rajoitteitaan. Silloin osaa esimerkiksi aina tilaisuuden tullen myös kartuttaa omaa osaamistaan, harjoitella uusia toimintatapoja tai keinoja vahvistaa omia voimavarojaan. Itsetuntemus lisää myös tyytyväisyyttä omaan elämään ja vahvistaa siten myös itsetuntoa. Mitä paremmin tuntee itsensä sitä parempi on itsetunto, varsinkin jos vielä hyväksyy itsensä keskeneräisenä.


Näin voin tarkastella itseäsi ja omaa persoonallisuuttasi


1. Oletko ulospäinsuuntautunut vai viihdytkö paremmin itsekseni? Vai oletko jotain siltä väliltä? Millainen lapsuus sinulla on ollut, koitko elinympäristösi turvalliseksi?  Lapsuuden ollessa turvallinen on helppo lähestyä myös muita ja pitää oma puoli asioissa.


2. Pohdi oletko tiedonjanoinen, haluatko oppia uusia asioita ja keksiä uusia ratkaisuja? Onko mielesi vapaa mielikuvituksen uusille tuotteille? Kykenetkö kuuntelemaan muita ja heidän ideoitaan? Osaatko huomioida muut ja heidän tarpeensa sekä näkökulmansa?


3.  Pohdi onko sinulla tunnetasolla hyvä yhteys itseesi ja muihin. Osaatko tarvittaessa olla sovitteleva ja joustaa omista tarpeistasi toisen hyväksi? Millaisena itse näet itsesi suhteessa muihin?  Uskallatko tarkastella itsessäsi myös niitä ei niin mukavia puolia, joissa olisi kehitettävää?


4.  Pohdi mikä on sinulle tärkeää ja mistä saat voimavaroja. Millaisissa asioissa koet onnistuneesi ja missä olet taitava? Millaista osaamista sinulle on?  Mitkä luonteenpiirteesi antavat sinulle voimaa arjessa ja elämän haasteissa?


5. Pohdi millainen on sopeutumiskykysi. Miten sopeudut elämän eteen tuomissa vaikeuksissa? Miten suhtaudut muihin ihmisiin? Osaanko olla empaattinen itselleni ja muille?  Millaisissa tilanteissa sinun on helppo tehdä kompromisseja? Osaatko huomioida toisen tunteet?


Hyviä peilejä meille on kanssaihmiset.  Saamme palautetta tai voimme jälkikäteen itse reflektoida käytyä keskustelua. Miten minä toimin ja miten se vaikutti tilanteeseen? Kun arvioimme omaa suoritustamme se auttaa meitä näkemään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja arvioimaan olisiko se toiminut samassa tilanteessa eri tavalla. Se ohjaa meitä myös löytämään erilaisia tapoja reagoida ja toimia. Se opettaa myös itsestämme.

Mukavaa huhtikuun jatkoa!