Menestymisen merkitys elämän tarkoituksen äärellä

08.11.2020

Mitä menestyminen on? Onnistumisia onnistumisten perään? Veitsenterältäkin joku onnistuu muuttamaan elämänsä suuntaa ja voittoputki jatkuu. Jatkuvaa kouluttautumista ja itsensä kehittämistä? Loistavia urheilusuorituksia? Erilaisia suorituksia perä jälkeen. Onko se pitkä ja loistokas cv? Ylennykset ja uudet tehtävät toinen toisensa perään? Millä menestymistä mittaamme? Millaiset arvot ja elämänodotukset meitä ohjaavat?

Menestyjää pidetään usein taitajana ja onnistujana. Hänellä on miltei jäniksenkäpälä kädessä tai amuletti kaulalla, kun hänen voittokulkunsa näyttää ulkopuolisen silmin olevan yhtä nousukiitoa. Menestyjä epäröi ja empii, uskoo kuitenkin, että vaikeudet ja haasteet ovat voitettavissa. Näkee tulevaisuudessa enemmän mahdollisuuksia kuin rajoitteita. Voiko menestymiseksi ajatella jonkin muun kuin sen mikä näkyy ihmisen elämästä ulospäin?

Voisiko menestynyt olla ihminen, joka osaa nauttia pienistä asioista? Kukkien tuoksuista, luonnon väriestä, kauniista äänistä, yhdessäolosta, ihmisistä ympärillään, ruuan laitosta tai mahdollisuudesta auttaa muita? Voiko ihminen menestyä vaatimattomilla avuilla ja olla muiden silmissä menestynyt ja onnellinen? Vai onko itse menestymisellä oikeastaan merkitystä, kun kokee löytäneensä yhteyden sisäiseen maailmaansa ja itseensä?

Huomasin jääneeni tätä pohtimaan ja samaan aikaan pohdin elämän tarkoitusta. Mikä on oman elämäni tarkoitus ja ennen kuin huomaankaan katson youtubesta Adam Leippzigin TEDx puhetta Malibusta aiheesta elämän tarkoitus. Sen oivaltamiseen hänen mukaansa tarvitaan vain viisi asiaa.

Nämä asiat ovat:

  • Kuka olet
  • Mitä teet
  • Kenelle teet
  • Mitä he tarvitsevat
  • Kuinka jokin heillä muuttuu

Esimerkkinä voisi laittaa:

  • Olen Katri
  • Opetan nuoria ja aikuisia,
  • jotta he oppivat ammatin ja
  • voivat työskennellä ja
  • toteuttaa oman elämänsä unelmia.

Tällä samalla kaavalla saa Leipzigin mukaan muodostettua lyhyen hissipuheen siitä kuka olet ja mitä teet omassa työssäsi. Elämän merkitys tulee hänen mukaansa siitä, että kahdessa ensimmäisessä kohdassa ajattelet itseäsi ja kolmessa jälkimmäisessä muita ihmisiä. Jos elämän tarkoitus on ajatella miten auttaa muita oman itsensä kautta. On tärkeää, että ihminen on yhteydessä omaan sisäiseen maailmaansa ja itseensä. Jos näin ei olisi ei hän kykenisi auttamaan muita, jos ei kykenisi auttamaan itseään ensin. Tästä löydän ehkä syvemmän menestymisen kaavan kuin tuosta ulkoisen menestymisen ajatuksesta.

Menestymiseen vaikuttaa omat arvomme ja ajatuksemme menestymisestä sekä siitä ketä pidämme menestyjänä. Jos haluat pohtia, miten saat menestyjän ominaisuuksia itseesi. Voit pohdiskella seuraavaa: Tuleeko sinulle mieleen joku tietty henkilö, jota pidät menestyjänä? Millainen ihminen hän on? Millaisia ominaisuuksia hänellä on? Millaisia ominaisuuksia tai taitoja haluaisit menestyjältä itsellesi? Oletko joskus käyttänyt omassa elämässäsi vastaavia taitoja? Jos niin millaisissa tilanteissa? Miten ne toimivat? Jos ne toimivat hyvin, voisitko ajatella kokeilevasi niiden käyttöä uudelleen? Voit pohtia myös millaisia vahvuuksia ja taitoja sinulla itselläsi on? Miten hyödynnät niitä yhdessä menestyjän ominaisuuksien kanssa? Millaisessa tilanteessa voisit ensimmäisen kerran näitä taitoja käyttää?

Mukavaa marraskuuta!