Lupa onnistua, mutta myös epäonnistua

14.05.2022
Kun onnistumme tai saavutamme jotakin kohtaamme useammin kannustajia ja onnittelijoita. Saavutuksemme usein huomioidaan ja saamme siitä paljon positiivista palautetta, mikä on hyvin ymmärrettävää. Onnistunutta ihmistä on helppo lähestyä ja positiivista palautetta on helppo antaa.


Kun kohtaamme elämässä haasteita, vaikeuksia tai epäonnistumme jollakin elämän osa-alueella kohtaamisemme vaikeutuu. Ei osata, uskalleta tai muuten kyetä kohtaamaan pettymystämme, suruamme tai muuten vaikeita tunteitamme. On tuo haaste sitten menetetty työpaikka, kariutunut avioliitto, oman yrityksen konkurssi tai jokin muu tilanne. Kaikkiin vaikeuksiin emme voi itse vaikuttaa, vaikka ne vaikuttavat meihin monin tavoin.

Teemme toisinaan myös huonoja päätöksiä. Ne päätökset teemme aina tietyssä hetkessä ja olemassa olevin tiedoin. Kaikki päätöksemme ja tekomme eivät ole hyviä ja rakentavia. Toisinaan jäämme näitä päätöksiä puimaan mielissämme. Moitimme itseämme, olosuhteita, tietoamme ja päätöstämme. Päätöksiä tai tekoja emme pääse jälkikäteen muuttamaan. Se mitä voimme muuttaa on, että emme jatkossa toimia vastaavalla tavalla vaan pyrimme oppimaan virheistämme ja huonoista toimintatavoistamme. Se miten muut haluavat nähdä meidät huonojen päätösten, päätösten tekemättä jättämisen tai huonojen valintojemme jälkeen on kiinni heistä. On kuitenkin aika surullista, jos ei voida luotta siihen, että ihminen kasvaa, kehittyy ja oppii myös virheellisistä valinnoistaan tai toimintatavoistaan. Silloin kun toinen on heikommillaan, hän tarvitsee tukea. Ei ole pakko osata sanoa mitään, vaan riittää, että on läsnä. Kun suomme toiselle mahdollisuuden epäonnistua jossakin, toinen on tukenamme myös silloin, kun itse kohtaamme vastoinkäymisiä.

On toki asioita, joita on vaikea hyväksyä ja edes pyrkiä antamaan anteeksi. Tämä on ymmärrettävää esim. väkivaltatapauksissa, toisen hengen riistämisessä tai raiskauksissa. Tämä toimintatapa useimmiten kertoo siitä ihmisen keinottomuudesta löytää muuta ratkaisua. Eikä tämä ole näiden ihmisten puolustuspuhe vaan ehkä näkökulma siihen, jos voisimme vahvistaa ihmisten itsetuntemusta, keinoja kohdata vaikeita tunteita ja kykyä sopeutua myös ikäviin muutoksiin voisimme ennaltaehkäistä näitä tapahtumasta.

Tunnetaitojen lisääminen opetukseen ja kasvatukseen jokaiselle kouluasteelle olisi tarpeen. Myötätunto ja empatia ovat ominaisuuksia, joita voimme kehittää koko eliniän. Ihmisellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä läpi elämän. On luotava toimintamallit, joilla vahvistetaan itsetuntemusta, vaikeiden tunteiden kohtaamista ja tunnetaitoja yleensä. On tärkeää kyetä kohtaamaan toinen ihminen - ihmisenä ihmiselle.


Aurinkoisia kevätpäiviä!