Kun raha kuumentaa tunteita - viisi näkökulmaa sopuisaan taloudenpitoon

03.07.2021

Raha on monessa parisuhteessa aihe, joka aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, tilanteita ja riitoja. Siihen vaikuttaa usein se, että onko rahaa ja jos on, koetaanko sen käytön jakautuvan pariskunnan välillä tasapuolisesti. Tähän on monia erilaisia näkökulmia pareilla voi olla sinun, minun ja meidän rahat. Voi olla täysin  erilliset rahat, joista on sovittu mistä kumpikin taloudessa vastaa tai voi olla lisäksi vielä yhteinen tili mihin laitetaan rahaa, josta maksetaan tietyt kulut. Voi olla myös yksi tili, johon tulee molempien tilit. Käytännöt voivat olla hyvin kirjavia eri parien välillä.

Rahan käytöstä on voitu sopia etukäteen, kuka huolehtii ja mitkä maksut. Entä, jos on lapsia, kuinka paljon lasten menoihin käytetään huolehtiiko niistä vain toinen vai huolehditaanko kulut yhdessä. Kummalle lapsilisät kirjautuvat ja miten ne vaikuttavat kulujen tasaamiseen. Entä asuntolainat, puhelin- ja verkkoyhteyksien kulut, sähkölaskut, vesilaskut ja vakuutusmaksut (koti, lapset yms.) sekä mahdolliset autolainat ja siihen kuuluvat kulut. Maksuja on paljon. Kaikkeen vaikuttaa, miten asioista yhdessä sovitaan. Joskus raha-asioista on vaikea puhua ja nostaa kissaa pöydälle.

Solmukohtia voi tulla siitä, jos toisella on pienemmät tulot kuin toisella ja menot jaetaan aivan tasan suhteuttamatta niitä mitenkään tuloihin. Se on tasapuolista yhden näkemyksen kannalta. Tarkasteltaessa sitä, että toinen voi harrastaa mitä haluaa ja toisen rahat eivät välttämättä riitä juuri mihinkään kulujen tasaamisen jälkeen, tilanne voi tuntua epäreilulta pienituloisesta. Toinen voi nähdä, että ei ole pakko jakaa puolisolle isommista tuloistaan, koska niihin on itse oikeutettu ja katsoo, että puoliso on itse vastuussa omasta tulotasostaan. Kotityöt voi olla myös tasattuna puolisoiden kesken ja lasten hoidon voidaan ajatella kuuluvan vaan toiselle. Tällöin toinen luopuu palkastaan usein yhteisestä päätöksestä hankkia lapsi. On eri käytäntöjä huolehtiiko puoliso miten/-kään toisen taloudellisesta tukemisesta. On kuitenkin hyvä puhua erilaisia näkökulmia auki ja sopia yhdessä miten toimitaan.

Joskus puoliso on voinut luvata, että huolehtii osasta maksuista ja auttaa, kun tehdään isompaa hankintaa, jota toinen empii.  Tämä lupaus voi unohtua ja aiheuttaa toiselle taloudellisia huolia, kun ei uskalla tai osaa ottaa asiaa esille puolison kanssa koskien tätä lupausta. Toisinaan puoliso on voinut huolehtia lapsen harrastamaksuista, mutta jättääkin ne huolehtimatta. Annettaessa huomautuslaskun puoliso lupaa sen hoitaa ja lopulta perintäkirjeen saapuessa, siitä ei enää haluakaan puhua puolisolle, vaan hoitaa sen itse nipistäen niistä omista menoistaan. Nämä kaikki ovat asioita, jotka nakertavat keskinäistä luottamusta, kun asioiden annetaan vain olla huolehtimatta niistä sovitusti.

Taloudelliseen toimintaan vaikuttaa myös se millaisen mallin rahankäytöstä olemme saaneet omasta kodistamme. Se voi olla aivan samankaltaista tai sitten emme halua toimia samoin kuin oman kodin malli on. Voimme myös puolison kanssa yhdessä etsiä yhteistä mallia. On monenlaisia koulutuksia ja toimintatapoja opettavia verkkokursseja, joilla voidaan kohentaa omaa taloudellista osaamista sekä sijoitusosaamista.

Kun yhteinen taloudenpito mietityttää:

1. Puhu omasta kokemuksesta itsesi kautta "minusta tuntuu/näyttää/vaikuttaa siltä"

2. Nosta erilaisia näkökulmia esiin, jotka vaikuttavat asiaan ja sen hoitamiseen.

3. Älä syyllistä toista, voit pohtia asiaa oppimisen kautta "Miten me voisimme kehittyä/oppia tässä..."

4. Joskus asioiden kirjaaminen paperille auttaa hahmottamaan kokonaistilanteen molemmille, tehkää tämä yhdessä.

5. Pitäkää se minkä sovitte ja jos jokin sovittu asia ei onnistu, puhukaa se avoimesti auki. Älkää pimittäkö asioiden hoitamattomuutta. Silloin asiat mutkistuvat ja luottamussuhde kärsii.


Helteistä heinäkuuta!