Hyvää käytöstä vai uhmakkuutta sääntöjen edessä. Lue viisi vinkkiä miten karsia uhmakasta käytöstä

30.03.2020

Johtamisen ja työhyvinvoinnin kouluttajani sanoi, että työpaikka on välillä kuin hiekkalaatikko. Tämä hiekkalaatikko vertaus soveltuu hyvin varmasti myös vallitsevaan koronatilanteeseen. Ihmiset käyttäytyvät hyvin eri tavoin annettujen sääntöjen ja ohjeiden kanssa. Osa kuuntelee ohjeet ja toimii niiden mukaan, toinen testaa annettujen ohjeiden rajoja ja joku voi olla täysin piittaamatta niistä.

Työpaikalla annetut ohjeet ja niiden noudattaminen suojaavat henkilökuntaa. Ne ovat kuin turvaverkko taustalla, jonka työnantaja on heille antanut. Mikäli työnantajan ohjeistukset jätetään noudattamatta, vastaa työntekijä itse tekemisistään. Siksi työnantajan tulee aina puuttua työntekijöiden sooloiluun. Tämä on myös työnantajan edustajana toimivan esimiehen tärkein tehtävä - valvoa, että työt tehdään annettujen ohjeiden mukaan. Tätä kouluttajani myös tarkoitti hiekkalaatikko vertauksellaan. Ihmisissä on se porukka, joka koko ajan kyseenalaistaa ja haluaa toimia omalla tavallaan. Silloin ei kuitenkaan ajatella seurauksia kokonaisvaltaisesti, vaan niitä voidaan tarkastella hyvin putkinäköisesti. Kun tämä kielletään, niin minähän en tähän lähde mukaan, vaan toimin toisin. Siksi riskien tarkastelu on hyvä aloittaa aina omista toimintatavoista ja edetä siitä suurempiin kokonaisuuksiin. Mitä itse voin tehdä, jotta en vaaranna muita koronan kanssa tai jossakin muussa asiassa? Ovatko omat työtapani ja toimintamallini asetettu oikeaan järjestykseen ja ajantasalla? Mitä voisin tehdä vielä paremmin? Miten olen aiemmin vastaavissa tilanteissa toiminut? Onko joku keneltä olen voinut uhmaamisen ja sääntöjen vastaisen toimintamallin oppia?

Ohjeet ovat tehty noudatettavaksi, vaikka itse ei oirehtisi tai itsellä olisi ketään, jonka takia sairautta varoisi. Työpaikallakin, jos jättää noudattamatta annettuja ohjeita vaarantaa paitsi oman työpaikkansa myös muiden. Ei voi mennä sillä asenteella, että täällä ei ole näitä sääntöjä ennenkään noudatettu tai ei voi keksiä omia sääntöjä. Eikä varsinkaan lähiesimiehen johdolla. Eikä edes silloin, kun ohjeet ja säännöt tuntuvat itsestä tai muista työntekijöistä ikäviltä. Koronan aikana ohjeet ja säännöt tulevat hallituksen tasolta asti. Työpaikoilla toimintatapoja taas ohjaavat monet alakohtaiset lainsäädännöt ja työhön sekä työntekijöihin itseensä liittyvä lainsäädäntö. Tämän lisäksi on usein nippu muita alaa koskevia ohjeita, laadunhallintajärjestelmän  asettamat odotukset  ja turvallisuusohjeita. Myös palveluiden ostajalla on usein omat vaatimuksensa ostettavalle tuotteelle ja palvelulle.

On tärkeää muistaa miten me yhdessä rakennamme tätä todellisuutta. Osaammeko olla reiluja, ammattilaisia ja ajatella ammattimaisesti. Kenen tarpeista käsin olemme tai työskenetelemme? Onko meille itselle tärkeää toimia siten, mikä on kaikille hyväksi?  Arvioimmeko toimintamme seurauksia? Vai ajattelemmeko toimiamme oma hetkellinen hyväolo edellä? On tärkeää, että yhdessä sovittuja asioita noudatetaan yhdessä ilman poikkeusta, ollaan reiluja työnantajalle ja palveluiden tai tuotteen ostajalle sekä itsellemme ja työtovereillemme. Sitä samaa me odotamme myös niin työnantajalta kuin muilta tahoilta itseämme kohtaan -reiluutta. Nyt myös koronan aikana. On paljon laitettu katkolle koko yhteiskunnassa, se on melko turha satsaus, jos porukassa on "oman tahdon lähettiläitä".

Yhdessä meissä on voimaa ja yhdessä saamme aikaan. Kritisoida voi, kun sen tekee rakentavasti ja ystävällisesti. On hyvä miettiä myös ne omat "taistelunsa", mikä on sen arvoista ja tarpeeksi tärkeää. Sille on kuitenkin aina oma aika ja paikka. Kritisoinnissa on hyvä muistaa se, että itsellä on tarjota ratkaisevia vaihtoehtoja eikä vain pelkkää valitusta siitä, mikä ei toimi.  On huomioitava sekin, onko kritisoinnin kohde sellainen, mihin voidaan vaikuttaa vai tuleeko sen kriteerit jostakin muualta -  ns. ulkoisista vaatimuksista.

Ole ammattilainen

1. Ole läsnä ja kuuntele. Tämä on tärkeää myös silloin, jos olet eri mieltä. Pyri asettumaan toisen keskustelijan näkökulmaan- unohda hetkeksi omasi.

2. Ole aikuinen ja ammattilainen. Miten ammatillinen koulutuksesi on ohjannut sinua toimimaan näissä tilanteissa? Mikä on omassa työssäsi se kaikkein tärkein lähtökohta?

3. Ole kiinnostunut ja halukas yhteistyöhön. Mitä voin tehdä? Miten voin omalta osaltani auttaa ja panostaa asiassa onnistumiseen?

4. Ole jämäkkä sääntöjen ja ohjeiden kanssa, myös silloin, kun et itse olisi niistä samaa mieltä - ole reilu. Silloin puhallat yhteen hiileen. Keskustele toimintatavoista yhteisessä palaverissa, tarjoa ideoita vaihtoehtoisiksi toimintatavoiksi.

5. Anna tilaa toimia yhteen hiileen puhaltaen ja tue muita onnistumaan omassa työssään.  Arvioi omaa suoritustasi peilaten omiin aiempiin taitoihisi. Anna positiivista palautetta.


Iloa ja valoa kevääseen!