Huumori rikastaa elämää - parisuhteessa merkitystä sillä nauretaanko yhdessä

25.03.2019

Huumorintaju on ihmisen hyvinvointia suojaava tekijä. Parhaimmilaan se ehkäisee stressiä ja saa suhtautumaan elämään hieman kepeämmin. Huumori antaa mahdollisuuden tarkastella asioita ja ilmiöitä vapautuneemmin, jopa itseä ja omaa toimintaa. Se luo tilaa asioiden kohtaamiseen ja mahdollisuuden tarkastella niitä toisesta näkökulmasta. Huumorin myötä tuleva ilo ja nauru tarttuvat herkästi kanssaihmisiin luoden positiivisen kohtaamisen ja yhteyden ihmisten välille.

Lapsen sosiaalinen älykkyyden kasvualusta on lapsuudessa ja siinä miten hänet on kohdattu varhaisina vuosinaan. Äidin tyytyväisyydellä, ilolla ja luovuudella on todettu olevan myönteinen vaikutus lapsen sosiaaliselle kehittymiselle. Lapsen tunnesäätelyn kehittymistä tukee äidin kanssa koettu varhainen vuorovaikutus ja jaettu ilo.  Isän tuki äidille ja lapsen kanssa jaettu vuorovaikutus vahvistivat taitojen kehittymistä (Emore-tutkimus). Pieni lapsi saa aikuisen hymyilemään  ja samalla aikuinen usein myös juttelee vauvalle. Tämä vahvistaa vauvan kohdatuksi tulemisen tunnetta, yhdessä jaettua vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen avulla opitaan uusia asioita läpi elämän. Voimme vahvistaa myös huumorin hyödyntämisen oppimista.

Ilo ja nauru kulkevat käsi kädessä. Ilman toista harvemmin on toista. Naurun on ajateltu pitkään pidentävän ikää. Sillä on terveyttä ylläpitäviä vaikutuksia.  Nauru antaa voimaa ja energiaa, se saa hetken tai päivän tuntumaan kepeältä. Se voi lievittää kipua   endorfiinin ansiosta. Se vähentää jäykkyyttä ja stressin tuntua. Saatat myös nukkua paremmin hyvän huumorin jälkeen. Sillä on myös sydämen toimintaa suojaavia vaikutuksia ja positiivinen vaikutus immuunijärjestelmän toimintaan. Ilo ja nauru sitovat myös ihmisiä yhteen luoden me-henkeä. Se vahvistaa ihmisten välistä vuorovaikutusta  ja kykyä avoimempaan dialogiin. Ihmisen oppimiskyky- ja keskittymiskyky venyvät huumorin johdosta. Puhuttaessa hyvät humoristiset kommentit saavat paremmin keskittymään ja kuuntelemaan käsiteltävää asiaa. Siksi se on ilmaisussa myös oiva tehokeino ja auttaa puhujaa ilmaisemaan itseään luovemmin ja paremmin. Voisitko kuvitella parempaa tapaa lisätä elämäniloa kuin huumori?

Huumori on iso osa  parisuhdetta. Pareilla on usein samankaltainen huumorintaju ja kyky aistia ympäröivän maailman iloa tuottavat asiat. Puoliso saa usein hymyilemään ja nauramaan, se saattaa olla niitä ensimmäisiä asioita, joihin toisessa kiinnitämme huomion. On jotain yhteistä jaettavaa. Pariskunnille voi kehittyä omia vitsejä ja tapoja saada toinen nauramaan, näitä eivät välttämättä muut ymmärrä. Huumori on parisuhdetta hoitava elementti. Tärkeintä yhteisessä huumorissa on ettei se loukkaa kumpaakaan osapuolta. On hyvä tarkastella miten toiselle puhuu. Puhe voi olla ronskimpaakin, mutta tärkeää on nauraa yhdessä. Jos puhuu vähätellen ja halventaen puoliosta, vaikka vain vitsaillessa ei se enää vahvista parisuhdetta vaan rikkoo sitä. Vitsit ovat hyväntahtoisia eivätkä loukkaa ketään. Toisen arvostaminen näkyy puheissa ja teoissa. Toista ei saa vitsillä nolata edes kahden kesken.

Sisäinen lapsemme nauttii  suunnattomasti leikillisyydestä, huumorista ja ilosta. Koska olet uskaltanut heittäytyä huumorilla viimeksi johonkin mukaan? Ajatuksena voi ensin olla mokaamisen pelko. Päästäessäsi siitä ajatuksesta irti  edessä on vain mahdollisuus kokoea jotain uutta ja oppia itsestään jokin uusi ulottuvuus. Kannattaa kokeilla.

Mukavaa alkavaa viikkoa!